Санал

Байнгын худалдан авалтын гэрээ байгуулан хамтран ажилласнаар
худалдан авалтын дүнгээс зохих үнийн дүнд хүрсэн тохиолдолд 1,000,000₮ дээш 5%, түүнчлэн
хөнгөлөлтийн хувийг шат дараалан нэмэгдүүлэх бөгөөд жилийн худалдан авалт 10,000,000₮ дээш 6%,
20,000,000₮ дээш 7%, 30,000,000₮ дээш 8%, 40,000,000₮ дээш 9%, 50,000,000₮ дээш 10% -ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
Танайх цахим дэлгүүр нээснээс хойш манайд үнэхээр амар болсон. Цаашид байнгын худалдан авагч нартаа зориулж хөнгөлөлтийн шинэ үйлчилгээг хэрэгжүүлээрэй
Бид энэ онд GoldenPen-ээс бараг 5 орчим сая төгрөгий худалдан авалт хийж байна. Энэхүү худалдан авалтадаа болон цаашид хийх худалдан авалтандаа урамшууллын оноо цуглуулж, түүгээ худалдан авалтандаа ашигладаг баймаар байна, бодож үзээд нэвтрүүлээрэй.
Санал бичиж үнэлье
Хүслийн жагсаалт (0)
Харьцуулсан жагсаалт (0)
Сагс (0)