9/9

Санал

Байнгын худалдан авалтын гэрээ байгуулан хамтран ажилласнаар
худалдан авалтын дүнгээс зохих үнийн дүнд хүрсэн тохиолдолд 1,000,000₮ дээш 5%, түүнчлэн
хөнгөлөлтийн хувийг шат дараалан нэмэгдүүлэх бөгөөд жилийн худалдан авалт 10,000,000₮ дээш 6%,
20,000,000₮ дээш 7%, 30,000,000₮ дээш 8%, 40,000,000₮ дээш 9%, 50,000,000₮ дээш 10% -ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой.
Танайх цахим дэлгүүр нээснээс хойш манайд үнэхээр амар болсон. Цаашид байнгын худалдан авагч нартаа зориулж хөнгөлөлтийн шинэ үйлчилгээг хэрэгжүүлээрэй
Бид энэ онд GoldenPen-ээс бараг 5 орчим сая төгрөгий худалдан авалт хийж байна. Энэхүү худалдан авалтадаа болон цаашид хийх худалдан авалтандаа урамшууллын оноо цуглуулж, түүгээ худалдан авалтандаа ашигладаг баймаар байна, бодож үзээд нэвтрүүлээрэй.
Санал бичиж үнэлье