9/9

Шинэ захиалга үүсгэж нэхэмжлэл авах

1. Та нэхэмжлэл үүсгэхийн тулд захиалга үүсгэх шаардлагатай

Жич: Захиалга үүсгэхдээ хувь хүн/байгууллага цэсийг зөв сонгохыг анхаарна уу.

2. Захиалга үүссэний дараа нэхэмжлэлээ авна.


Хуучин захиалгын нэхэмжлэл авах

1. Өөрийн өмнө нь үүсгэсэн захиалгууд руу орно.


2. Сонгосон захиалгын нэхэмжлэлийг авна.