9/9

Ирээдүйн амжилтын суурь

2021/04/24
test izi IZI.mn

Чанарыг эрхэмлэж, харилцагчаа дээдэлсэн ГОЛДЭН ПЭН дэлгүүр.

Манай харилцагчдад

Шинэ санаа бүтээлч сэтгэлгээг хайсан мөрөөдөл бий.

Хүүхэддээ зориулсан цаг нь ирээдүйн сайхан дурсамж, амжилтын суурь нь болдог.


Бид таны амьдралын бүхий л цаг үед хамдтаа байна.

Чин сэтгэлийн хөдөлмөр, Бидний хамтдаа үзэглэсэн цаг мөч


Сэтгэгдлүүд

Бичвэр байхгүй байна.

Санал бичиж үнэлье