9/9

Төлбөрийн хэлбэр

 • Арилжааны бүх банкны дебит, кредит карт

 • QPay төлбөрийн хэрэгсэл

 • Корпорэйт тооцоо буюу дансаар шилжүүлэх

Дансны дугаар

 • Хүлээн авагчийн дансны нэр: Тэнгэр Алтай трейд ХХК

 • Худалдаа хөгжлийн банк: 457 083 230

 • Хаан банк: 51 63 44 25 28

Үнэ, шимтгэл

 • www.goldenpen.mn онлайн дэлгүүрээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа заагдсан төлбөрийн төрлүүдээс сонгож төлбөрийг төлнө.

 • Онлайн дэлгүүрт байрласан барааны үнэ нь НӨАТ нэмэгдсэн үнэ байна.

 • Үйлчилгээний нийт төлбөр нь бараа бүтээгдэхүүний үнэ болон хүргэлтийн үнэ байна.

 • Гадаадын банкны төлбөрийн картаар худалдан авалт хийгдэх үед төлбөл зохих дээрх дүн дээр тухайн картын хураамжийн хувь нэмэгдэнэ.

 • Төлбөр нь илүү төлөгдсөн бол www.goldenpen.mn онлайн дэлгүүр нь ажлын 3 өдөрт багтаан хэрэглэгчийн дансанд буцаан шилжүүлнэ.

 • Захиалга хийх үед агуулахын үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол дэлгүүрийн менежертэй холбогдож худалдан авах барааны үнийн дүнгийн зохих хувийн урьдчилгааг төлж барааг захиалан авах боломжтой байна.