Төлбөр тооцоо

Төлбөрийн хэлбэр

 • Арилжааны бүх банкны дебит, кредит карт

 • QPay төлбөрийн хэрэгсэл

 • Корпорэйт тооцоо буюу дансаар шилжүүлэх

Дансны дугаар

 • Хүлээн авагчийн дансны нэр: Тэнгэр Алтай трейд ХХК

 • Худалдаа хөгжлийн банк: 457 083 230

 • Хаан банк: 51 63 44 25 28

Үнэ, шимтгэл

 • www.goldenpen.mn онлайн дэлгүүрээс бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа заагдсан төлбөрийн төрлүүдээс сонгож төлбөрийг төлнө.

 • Онлайн дэлгүүрт байрласан барааны үнэ нь НӨАТ нэмэгдсэн үнэ байна.

 • Үйлчилгээний нийт төлбөр нь бараа бүтээгдэхүүний үнэ болон хүргэлтийн үнэ байна.

 • Гадаадын банкны төлбөрийн картаар худалдан авалт хийгдэх үед төлбөл зохих дээрх дүн дээр тухайн картын хураамжийн хувь нэмэгдэнэ.

 • Төлбөр нь илүү төлөгдсөн бол www.goldenpen.mn онлайн дэлгүүр нь ажлын 3 өдөрт багтаан хэрэглэгчийн дансанд буцаан шилжүүлнэ.

 • Захиалга хийх үед агуулахын үлдэгдэл хүрэлцэхгүй бол дэлгүүрийн менежертэй холбогдож худалдан авах барааны үнийн дүнгийн зохих хувийн урьдчилгааг төлж барааг захиалан авах боломжтой байна.

Хүслийн жагсаалт (0)
Харьцуулсан жагсаалт (0)
Сагс (0)