Урамшууллууд

12ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал BP-8106 M&G)

1 сая ₮-өөс дээш худалдан авалтанд бараа үнэгүй дагалдана

1 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий захиалгын урамшуулал

500,000-999,999 ₮-н худалдан авалтанд бараа үнэгүй дагалдана

500000-1 сая төгрөгийн үнийн дүн бүхий захиалгын урамшуулал

300,000-499,999₮-н худалдан авалтанд бараа үнэгүй дагалдана

300,000-499,999 төгрөгийн үнийн дүн бүхий захиалгын урамшуулал

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0.5мм хар Anygel)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0.5мм хар AGPC1301 MG)

12ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0.7мм хар BP-8106 MG)

12ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0.7мм цэнхэр ABP01771 MG)

Hub service-Хүргэлт үнэгүй

IZI.mn-ээс борлуулалт хийгдсэн тохиолдолд Hub service ажиллаж IZI.mn-н хүргэлтийн ажилтан GoldenPen-ээс захиалгыг ирж авах бөгөөд энэ тохиолдолд хүргэлтийн өртөг тооцогдохгүй.

IZI.mn Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

10ш-ээс дээш хямдрал (Архивын хавтас өргөн A106 COMIX-Шар)

24ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0,7 M&G-Цэнхэр)

24ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0,7 M&G-Хар)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал AGPB2403 M&G)

5ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал ABP88871M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Наадаг тосон бал M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал AGPH1010 M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0.38 AGPB2809 M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 1.0 M&G)

20ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G)

50ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Хар)

72ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Хар)

72ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Улаан)

72ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Хөх)

36ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0.7 M&G)

Хямдрал-40%

Хямдрал-50%

Үнийн дүнгийн хямдрал-200

Тогтмол үнэ-1000

Хямдрал-10%

Хямдрал-30%

Хямдрал-20%

Хүргэлт үнэгүй

80,000 төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий захиалга хийсэн тул хүргэлт ҮНЭГҮЙ дагалдана.

Томүжин алтернатив скүүлс ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Мастер түншлэл ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

АОДЭ ЭКЬПМЕНТ ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Тэмүүжин Билиг ДМДТБ ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Юнигаз Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монголианпропертис Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Азиапасифик ланд Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Голден соробан ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хууль зүйн яам Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төв Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Ти Ти Жи Ви Си Өү ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Силвер Соробан аудит Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Сайншанд салхин парк Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монложистик Ворлд Вайд ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Унгар улсын ЭСЯ Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Тоёота Сэйлс Монголиа Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Каппе Бэнэ Монголиа Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монос фарм трейд ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Эко гэр цэцэрлэг Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хүннү Кампус ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Силкрөүт трейдинг ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монос Улаанбаатар ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Азийн Сан ОУБ Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хэрэглээний лизинг Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Багахангайн ҮТПарк Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Ти Ди Би капитал ҮЦК ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

МК Бридж Партнерс ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Ти Ди Би Лизинг ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хүслийн жагсаалт (0)
Харьцуулсан жагсаалт (0)
Сагс (0)