Урамшууллууд

Хямдрал-20%

Хямдрал-10%

Тогтмол үнэ-1000

Үнийн дүнгийн хямдрал-200

Хямдрал-30%

Хямдрал-50%

Хямдрал-40%

Хямдрал-25%

36ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0.7 M&G)

72ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Хөх)

72ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Улаан)

72ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Хар)

50ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Цэнхэр)

50ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G-Хар)

20ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,5 M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 1.0 M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал BP-8106 M&G-Хар)

12ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал BP-8106 M&G-Цэнхэр)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0.38 AGPB2809 M&G)

30ш-ээс дээш хямдрал (Баллуур 7535А DELI)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал AGPH1010 M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Наадаг тосон бал M&G)

6ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал ABP88871M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал AGPO02376 M&G)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал AGPB2403 M&G)

24ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0,7 M&G-Хар)

24ш-ээс дээш хямдрал (Тосон бал 0,7 M&G-Цэнхэр)

10ш-ээс дээш хямдрал (Архивын хавтас өргөн A106 COMIX-Шар)

10ш-ээс дээш хямдрал (Архивын хавтас нарийн A105 COMIX-Ногоон)

12ш-ээс дээш хямдрал (Үзгэн бал 0,38 AGP63201 M&G)

Хүргэлт үнэгүй

80,000 төгрөгнөөс дээш үнийн дүн бүхий захиалга хийсэн тул хүргэлт ҮНЭГҮЙ дагалдана.

Ти Ди Би Лизинг ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

МК Бридж Партнерс ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Ти Ди Би капитал ҮЦК ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Багахангайн ҮТПарк Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хэрэглээний лизинг Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Алтан говь транс ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Азийн Сан ОУБ Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монос Улаанбаатар ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Силкрөүт трейдинг ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хүннү Кампус ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Эко гэр цэцэрлэг Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монос фарм трейд ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Каппе Бэнэ Монголиа Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Тоёота Сэйлс Монголиа Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Унгар улсын ЭСЯ Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монложистик Ворлд Вайд ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Сайншанд салхин парк Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Силвер Соробан аудит Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Норвегийн тусламжийн байгууллага Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Ханбогд Кашмер ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Чүү девелопмент Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Ти Ти Жи Ви Си Өү ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хургатай хайрхан Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн төв Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хууль зүйн яам Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Голден соробан ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Төв аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Азиапасифик ланд Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Монголианпропертис Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Юнигаз Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Тэмүүжин Билиг ДМДТБ ХХК Гэрээт байгууллага 5%

Энэхүү хөнгөлөлт нь GoldenPen дэлгүүртэй худалдан авах гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

Хүслийн жагсаалт (0)
Харьцуулсан жагсаалт (0)
Сагс (0)