+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1 x 3,500 ₮
  • Та тухайн багцаас өөрт тохирсон бараагаа сонгон авах боломжтой 
  • Үйлдвэрлэсэн улс                    Хятад
  • Шинж чанар                            12 нэр төрлийн 14  ширхэг бараа
  • Тайлбар                                     DELI 9667 оффис хэрэглээний багц нь ажлын байран дээр шаардлагатай бичиг хэрэгслийн иж бүрдэл


Худалдаалах үнэ 55,200 ₮
Хүслийн жагсаалт (0)
Харьцуулсан жагсаалт (0)
Сагс (0)