9/9

Үзгэн бал , 0,5 цэнхэр

"6947503747497"
Зурган дээр Mouse-аараа гүйлгэн зургийг томруулж харна
Байгаа
1,600 
Асууя
Оноо: 32 оноо
+

Захиалах доод тоо: 12.

Тайлбар

Үйлдвэрлэсэн улс:
Өнгө:
Гаралт:
Тоо ширхэг  
БНХАУ
Цэнхэр 
0.5мм
Савалгаандаа 12ширхэгтэй