Буцаалт

Хэрэв манай ажилтаны буруугаас үүдэн таньд буруу бараа хүргэгдэн очсон бол тухай бүр нь асуудлыг шийдвэрлүүлж бараа бүтээгдэхүүнийг солиулах боломжтой.