Хүргэлт

Эрхэм худалдан авагч та www.goldenpen.mn онлайн сайтаас 250,000 төгрөгнөөс дээш худалдан авалт хийсэн тохиолдолд хот дотор үнэгүй хүргэнэ. 250,000 төгрөгнөөс доош  худалдан авалт хийсэн тохиолдолд хүргэлт хийгдэхгүй.

1. Хот доторх хүргэлт нь хотын дараах хязгааруудад хийгдэнэ:

                a. СХД: 22-ын товчоо, Орбит, Толгойт, Баянхошуу
                b. ЧД: Чингэлтэй, 7 буудал
                c. СБД: Дамбадаржаа
                d. БЗД: Улиастай, Баянзүрхийн товчоо
                e. ХУД: Нисэх буудлын дэргэдэх товчоонууд гэсэн цэгүүдээр тогтооно. 

2. Хотоос гадагш хүргэлтийн төлбөр нь хот доторх хүргэлтийн төлбөр, хотын хязгаараас хаяг хүртэлх км тутамд 1000 төгрөгөөр тооцсон дүнгүүдийн нийлбэр байна.

3. УБ хот дотор хүргэлтийг ажлын өдрүүдэд багтаан хийнэ.

4. Худалдан авсан барааг Golden Pen дэлгүүрийн бараа хүргэгч нар хүргэнэ.